Tranzactie imobiliare fara certificat energetic?

Ce se riscă dacă se încheie o tranzacție fără a avea certificatul energetic? Aceasta poate să fie declarată nulă de drept!

Costul pentru obținerea acestui act variază de la un auditor la altul, dar el poate ajunge si la sume precum 150 de euro în cazul unui apartament.

A apărut în Monitorul Oficial al României Legea nr. 159/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor. Noul document normativ menționează expres obligația proprietarului unui imobil de a prezenta acest certificat energetic în mod obligatoriu la încheierea tranzacției de vânzare ori de închiriere! Dacă se încalcă această prevedere, respectivul contract de vânzare-cumpărare este supus nulității relative.

Iată o prevedere în vigoare de peste 2 ani și care a dat loc la interpretări:

Legea anterioară, care a intrat în vigoare cu circa doi ani și jumătate (de la 1 ianuarie 2011) mai înainte, menționează deja că proprietarii imobilelor trebuie să ofere potențialului chiriaș sau cumpărător acest act. Ce nevoie acoperea, așadar, o nouă lege?

Certificatul energetic e obligatoriu de multă vreme, însă nu existau sancțiunile pentru nerespectarea normelor, ne spun cei de la www.certificatenergetic247.net. Acum au venit și sancțiunile în caz de nerespectare. Dovada performanței energetice a clădirii sau apartamentului este una obligatorie de mai mult timp, însă problema consta în lipsa sancțiunilor în cazul încălcării acestei prevederi.

Așadar, a fost nevoie de noul act normativ pentru că acela dinaintea sa nu a fost respectat întocmai. Dincolo de tranzacțiile din programul Prima Casă, unde certificatul energetic respectiv era solicitat chiar de către bancă, un alt tip de tranzacții se încheiau, în realitate, fără acest act. O practică uzuală, confirmată de către reprezentanți ai unui birou notarial, era cea de inserție a unei clauze în contract conform căreia părțile sunt de acord a încheia tranzacția în lipsa atestatului energetic în cauză. Până acum, un certificat energetic nu era musai decât dacă era solicitat de către cumpărător sau de către bancă, motivează aceștia.

Nul, dar numai la sesizarea uneia dintre părți

Ca să nu se mai lase loc de interpretări, actul normativ nou emis reiterează frecvent faptul că proprietarul e „obligat” ori că are „obligația” prezentării certificatului energetic înaintea încheierii tranzacției. O imperfecțiune a acestei legi este aceea că sancțiunea care este prevăzută în situația încălcării prevederilor legale e nulitatea relativă a respectivelor contracte și nu o nulitate absolută – asta înseamnă că acea tranzacție poate să fie declarată nulă numai dacă una dintre părți reclamă lipsa documentului.

Tarife rezonabile și auditori suficienți

Care este efectul noii legi asupra pieței imobiliare cu imobile? După unii, impactul va fi destul de redus, pentru că, momentan, majoritatea achizițiilor se realizează oricum prin programul Prima Casă, situație în care acest certificat energetic se numără deja printre documentele obligatoriu a fi prezente în dosarul cerut de bancă.

Mai mult, numărul auditorilor este unul suficient acum iar prețurile practicate nu mai sunt la fel de mari. Astfel, costurile pentru eliberarea unui certificat energetic pot ajunge la circa 150 de euro în cazul unui apartament – asta în funcție de fiecare auditor în parte – sumă deloc suficient de mare ca să poată împiedica un proprietar în obținerea acestui document.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *